Leikanger Fjordhotell

Hotell og restaurant

Bilde frå nettstaden til Leikanger Fjordhotell
Bilde frå nettstaden til Leikanger Fjordhotell
Publisert: 4. august 2020 13:50
Kategori: Utsal i Leikanger

Leikanger Fjordhotel

Strandavegen 1, 6863 Leikanger
Phone: +47 576 56 020
E-mail: post@leikangerfjordhotel.noSjå meir: leikangerfjordhotel.no

Lat att