Fjærestad Gard

Bøadalen, Vik i Sogn

Mor med nyfødt lamb
Mor med nyfødt lamb
Publisert: 16. juli 2020 09:20
Kategori: Produsentar , Vik i Sogn

Fjærestad Gard ligg plassert i Bødalen 6 km frå Vik Sentrum og driv med gammal norsk sau(villsau).

Garden vår vart økologisk i 2004 og dyra vart økologisk vinteren 2015.

Sauene går på utmarksbeite om sommaren. Om vinteren går dei ute, men vert fora inne.

Garden vart driven av: Jostein Fjærestad og Else Reksten med hjelp av sonen Håkon Fjærestad.


Skrive av: Else Reksten og Josten Fjærestad

Sjå meir: facebook - Fjærestad Gard

Lat att