Nyttige lenkjer

Eksterne nettstadar

Her finn du ei liste over nyttige lenkjer relatert til økologisk kjøtproduksjon og landbruk.

 • Debio

 • Debio er garantisten for at varer merket med våre godkjenningsmerker er produsert på en økologisk og bærekraftig måte. Debio forvalter, regulerer og kontrollerer økologisk produksjon og regelverk, og er virksomheters naturlige valg for sertifisering av miljø og kvalitet. I tillegg tilbyr vi veiledning og kunnskapsformidling knyttet til merkene gjennom selskapet DebioInfo AS.

 • matprat.no

 • Opplysningskontoret for egg og kjøtt sin nettstad.

 • Nasjonal strategi for økologisk jordbruk

 • Landbruks- og matdepartementet: Nasjonal strategi for økologisk jordbruk

 • Norsøk

 • Norsk senter for økologisk landbruk.

 • REKO-ringen Norge - facebook

 • Nasjonal facebook gruppe for REKO- ring

 • Reko-ring info: Småbrukarlaget

 • Informasjon om Reko ring frå småbrukarlaget

 • REN MAT

 • REN MAT skriver om ekte mat, besøker bønder, intervjuer folk med gode meninger og gir dere oppskrifter, tanker og tips til en grønnere hverdag. REN MAT utgis av Økologisk Norge.

 • Sauehald

 • pdf; informasjon frå Debio.

 • Sauehald - Økologisk

 • Informasjon frå Agropub.

 • Sogn Jord- og Hage- bruk skule

 • Sogn Jord- og Hagebruksskule (SJH) er ein vidaregåande skule med elevar frå heile landet i alle aldrar. Her finn du eit jordnært og sterkt fagmiljø innan husdyr, grønsaker, frukt, foredling, garden som ressurs og mykje meir. Heile skulegarden er økologisk.

 • Store Norske Leksikon: Økologisk jordbruk

 • Artikkel om økologisk landbruk i Store Norske Leksikon.

 • Støtteordningar

 • pdf; oversikt over støtteordningar til økologisk landbruk. Mattilsynet.

 • Tett liggeareal til økologisk sau

 • Informasjon frå Norsøk.

 • Wikipedia: REKO-ring

 • Artikkel på Wikipedia om REKO-ring

 • Wikipedia: Økologisk landbruk

 • Artikkel om økologisk landbruk på Wikipedia

 • Økologiforskriften - Lovdata

 • Lovdata: Økologiforskriften

 • Økologiforskriften - Mattilsynet

 • pdf utgåve av Økologiforskriften, frå Mattilsynet.

 • Økologisk landbruk

 • Norsk Landbruksrådgiving (NLR) utgir månedlig et nasjonalt nyhetsbrev for økologiske grovfôrprodusenter og andre interesserte.

 • økologisk.no

 • Økologisk.no skal gi deg innsikt og kunnskap om økologisk mat og landbruk i Norge gjennom faktabasert og pålitelig informasjon, slik at du kan ta informerte valg og interessen og engasjementet for økologisk mat øker.

 • Økologisk Norge

 • Økologisk Norge er en ideell medlemsorganisasjon som arbeider for å fremme økologisk mat og landbruk.
  Vi gir ut magasinet REN MAT

 • Økologisk Vest - facebook

 • Oikos sitt regionlag i Hordaland og Sogn og Fjordane. For eit reinare, meir energieffektivt, klimavenleg landbruk. For sunnare mat, utan restar av sprøytegifter. For høgre dyrevelferd. For betre tilbod av økologisk mat i butikkane.