Meir om småfe

Olav Arnar

Mor med nyfødt lamb frå Fjærestad Gard
Mor med nyfødt lamb frå Fjærestad Gard
Publisert: 20. august 2020 10:39
Kategori: Småfe

Det etter kvart komme meir utfyllande om småfe:

Historie
-Rasar
-Handsaming av småfekjøt
-Bruksområde
-Stykkningsdelar
-Oppskrifter

Kom gjerne tilbake på eit seinare tidspunkt


Skrive av: Lars K. Hansen

Lat att