REKO-ringen Sogndal

Publisert: 7. august 2020 17:14
Kategori: Utsal i Sogndal

En REKO-ring er en enkel distributionsmodell for matvarer, og fungerer som en kontaktplattform mellom produsenter/mathåndverkere og forbrukere i nærområdet.

Med REKO blir lokal mat lettere tilgjengelig for kunden og produsenten kan selge sine varer effektivt uten mellomledd.

Kjøttbilen frå Vikja leverer til REKO-ringen i Sogndal.Sjå meir: facebook: REKO-ringen Sogndal

Lat att