REKO-ringen Førde

Publisert: 7. august 2020 17:17
Kategori: Utsal i Førde

En REKO-ring er en enkel distributionsmodell for matvarer, og fungerer som en kontaktplattform mellom produsenter/mathåndverkere og forbrukere i nærområdet.

Med REKO blir lokal mat lettere tilgjengelig for kunden og produsenten kan selge sine varer effektivt uten mellomledd.

Kjøttbilen frå Vikja leverer til REKO-ringen i Førde.Sjå meir: facebook: REKO-ringen Førde

Lat att