REKO-ringen Voss

Publisert: 7. august 2020 17:20
Kategori: Utsal i Voss

En REKO-ring er en enkel distributionsmodell for matvarer, og fungerer som en kontaktplattform mellom produsenter/mathåndverkere og forbrukere i nærområdet.

Med REKO blir lokal mat lettere tilgjengelig for kunden og produsenten kan selge sine varer effektivt uten mellomledd.

Kjøttbilen frå Vikja leverer til REKO-ringen på Voss.Sjå meir: facebook: REKO-ringen Voss

Lat att